Pomoč pri dograditvi

 Družina  šteje štiri
člane. Je v veliki stiski.  Oba starša
sta nezaposlena in prejemata iz ZPIZ-a nadomestilo. Gospa je invalid in
verjetno zaposlitve ne bo več dobila. Otroka sta osnovnošolca. Živijo v hiši,
ki ni več primerna za bivanje v enem prostoru.  
Pred 10 leti, ko sta še bila zaposlena sta začela zidati hišo, ki pa je
ostala nedograjena. Njihova velika želja je, da dokončajo izolacijo in vodovod
ter ogrevanje da bi se lahko preselili. S tem bi imeli primernejše pogoje za
bivanje. Potrebovali bi še 2.000, 00 EUR za najnujnejši material.

Posredovala Alenka Petek, Škofijska karitas Ljubljana