• MEDNARODNI SEMINAR O GLOBALNEM UČENJU IN PODNEBNIH SPREMEMBAH
  • STROKOVNI POSVET
  • OČISTIMO SLOVENIJO OKROGLA MIZA o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki
  • LIFE IMAGES – MALAVI
  • POTUJOČA IZOBRAŽEVALNA RAZSTAVA “Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti”

Več v nadaljevanju …

MEDNARODNI SEMINAR O GLOBALNEM UČENJU IN PODNEBNIH SPREMEMBAH

V Celju, v Domu sv. Jožefa je 8. in 9. junija 2011, potekal mednarodni seminar, ki je bil namenjen predvsem Karitasovim sodelavcem iz novih držav članic Evropske unije ter kandidatkam za vstop. Izkušeni sodelavci iz Velike Britanije, Irske, Luxemburga, Švice, Senegala ter Caritas Internationalis, so na seminarju podelili njihova znanja in izkušnje ter udeležencem pomagali bolje razumeti problematiko podnebnih sprememb v državah v razvoju, pa tudi pomen ozaveščanja in reševanja te problematike.

Seminar je bil velikega pomena za Karitasove sodelavce iz 16 različnih držav, še posebno iz novih držav članic EU, ter za predstavnika Caritas Senegal, ki je imel priložnost spregovoriti o tem, kako konkretno podnebne spremembe prizadenejo Senegal in kako tamkajšnja Karitas pomaga reševati to problematiko. Karitasovi sodelavci iz starih držav članic EU pa so imeli priložnost podeliti svoja znanja in izkušnje z manj izkušenimi. Udeleženci so preko seminarja dobili nova znanja, ideje ter gradiva in spodbudo, da tudi sami začnejo s podobnim delom v okviru svojih Karitas, če tega še ne delajo. Na seminarju smo spoznali, da je tudi ozaveščanje o različnih svetovnih problematikah pomembno delo za Karitas. Zelo pomembno je bilo tudi osebno srečevanje s predstavniki iz drugih članic Caritas Europe, s katerimi smo si izmenjali izkušnje, kontakte in postali tudi prijatelji in mogoče sodelovali v podobnih projektih v prihodnje. Poleg tega ima organizacija preko takšnih projektov priložnost razviti svoje kapacitete in se pogosteje pojaviti v javnosti. Ugotovili smo, da smo skupaj močnejši in tako lahko naredimo še več dobrega.

Slovenska karitas želi doseči, da bi se vedno bolj zavedali, da naša neodgovorna dejanja vplivajo tudi na prebivalce na drugem koncu planeta, predvsem pa spodbuditi vse k bolj preprostemu in trajnostnemu načinu življenja, k odgovornemu ravnanju z okoljem in k solidarnosti s tistimi, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.


Strokovni posvet
Izobraževanje in komuniciranje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

Co2_logo.PNG

Na strokovnem posvetu, ki je potekal v petek, 30. marca 2012, in ga je organizirala Služba vlade RS za podnebne spremembe v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Slovensko Karitas, smo se spraševali o tem k ako v prihodnjih desetletjih zagotoviti ustrezno količino in kakovost znanja za zeleno rast in za prilagajanje na učinke podnebnih sprememb, po kakšnih poteh je možno spreminjati navade, pričakovanja, vrednote posameznikov, organizacij in skupnosti, da se bomo razvijali na uravnotežen način, s podporo ukrepom za doseganje skladnega družbenega, okoljskega in gospodarskega razvoja, kako na primer z vzgojo in izobraževanjem za trajnostni razvoj do vitkejših občinskih in šolskih proračunov in do razvojnih priložnosti na lokalni ravni?

Odgovore na ta in še druga vprašanja je na posvetu iskalo 52 predstavnikov vseh deležnikov – od nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, institucij in organizacij vzgoje in izobraževanje, državne uprave, komunikacijskih agencij in drugih deležnikov – ki že strokovno prispevajo k razvoju tega področja. Več o posvetu …

“Zelena Slovenija, družba ozaveščenih posameznikov” je slogan za dosego strategije nizkoogljične družbe do 2050 v Sloveniji. To lahko dosežemo, če so vključeni SONCE (pozitivnost, energija) in GLAVA in SRCA ljudi.

Gradiva predavateljev:
* Ddr. Barica Marentič Požarnik: VITR v šoli in pouku – kje smo in kako dalje?
* dr. Darja Piciga: Podnebne spremembe in trajnostni razvoj
* Andrej Kranjc: Strategija prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050
* Cveto Fendre: Trenutno stanje izobraževanja URE in OVE v osnovnih, srednjih in višjih strokovnih šolah v Sloveniji
* Živa Gobbo: Izobraževanje za trajnostni razvoj Slovenija (poročilo raziskave)
* Jana Lampe: Vzgoja in izobraževanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

Druga gradiva:
* dr. Darja Piciga: Pregled stanja – povzetek
* link na: Osnutek Strategije komuniciranja in izobraževanja o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju do leta 2050
* Živa Gobbo: Zaključki raziskave in priporočila
* Inštitut za varovanje zdravja (IVZ): Povzetek diskusije

http://stari.karitas.si/javne_datoteke/novice/slike/284-strokovni-posvet-1.jpg

http://stari.karitas.si/javne_datoteke/novice/slike/284-strokovni-posvet-2.jpg

http://stari.karitas.si/javne_datoteke/novice/slike/284-strokovni-posvet-3.jpg

Delavnica: Vzgoja in izobraževanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

Co2_logo.PNG

V sredo, 28. 3. 2012 je potekala delavnica, na kateri so se pedagoški in strokovni delavci osredotočili na vprašanja o vzgoji in izobraževanju za prehod v nizkooglično družbo in družbo trajnostnega razvoja. Delavnico je izvajala Služba vlade RS za podnebne spremembe, v sodelovanju s Slovensko Karitas.

Gradiva predavateljev:
* Ddr. Barica Marentič Požarnik VITR v šoli in pouku – kje smo in kako dalje?
*dr. Darja Piciga Podnebne spremembe in trajnostni razvoj
* poročilo o stanju TR v šolskih dokumentih: http://enjoined.edupolicy.net/files/Slo_slo_esd.pdf
* Jana Lampe Vzgoja in izobraževanje o podnebnih spremembah in trajnostnem razvoju

Očistimo Slovenijo 2012!

S12Najbolj aktualni okoljski prostovoljski akciji Očistimo Slovenijo 2012 smo se tudi letos na Slovenski karitas kot partnerji priključili Ekologom brez meja.
S priključitvijo k tej akciji smo želeli sodelavce Karitas, učence, dijake in druge spodbuditi k globalni solidarnosti in zmanjševanju revščine, ker je onesnaženje okolja eden največjih problemov našega sveta. Posledice svetovnega onesnaževanja namreč še bolj čutijo najrevnejše države, še posebno v Afriki, kjer te posledice že čutijo in se zato gibljejo v še večjem krogu revščine.

Na povabilo Slovenske karitas se je odzvalo 39 župnijskih karitas. Preko 260 prostovoljcev Karitas so z osebnim angažiranjem v akcijo doprinesli duha Karitas, prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja.
Delavnice ozaveščanja o okoljski problematiki >Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti< so v tem času potekale po 112 slovenskih vrtcih, nekateri izmed njih so jih nadgradili s konkretno čistilno akcijo.
Prav tako se je 13 osnovnih in srednjih šol udeležilo čistilne akcije s predhodno izvedbo delavnic Slovenske karitas o globalnem učenju in o podnebnih spremembah, o tem kako posamezniki pozitivno in negativno vplivamo na naravo.
Prav tako pa smo se akciji Očistimo Slovenijo pridružili tudi v letu 2010. Na vabilo Slovenske karitas se je odzvalo 20 osnovnih šol v Sloveniji.

Najlepše se zahvaljujmo za pripravljenost in dragoceni čas vsakega posameznika!

Akcija Očistimo Slovenijo naj poteka vsak dan, naj nam bo mar za sočloveka in se ob tem zavedamo, kako pomembno je življenje v čistem okolju. Vse pa je odvisno od vsakega izmed nas, naših dejanj.

OŠ Podzemejlj
Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, slike
OŠ Odranci
OŠ Dobrovo
OŠ Vižmarje – brod
OŠ Stična
OŠ Pivka
OŠ Bežigrad
PŠ Lokev
OŠ Hajdina
OŠ Slave Klavore Maribor
OŠ dr. Antona Trstenjaka
OŠ Črna na Koroškem, PŠ Žerjav
OŠ Idrija, slike

ŽK Tav pri Sv. druzini Stari trg ob Kolpi
in drugih 38 Župnijskih karitas


LIFE IMAGES – MALAVI

Pričevanja sodelavcev Karitas iz Malavija o življenju in o problematiki podnebnih sprememb v Malaviju po slovenskih srednjih šolahV okviru mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki, sta v času od 2. do 17. julija 2012 na povabilo Slovenske Karitas v juniju 2012 v Slovenijo prišla dva sodelavca Karitas Malavi, in sicer g. Martino Kamwano Mazinga ter ga. Fotina Mary Katopola, da bi mladim predvsem iz slovenskih srednjih šol spregovorila o vsakdanjem življenju ljudi in o kulturi v Malaviju, predvsem pa o vplivu podnebnih sprememb na življenja tamkajšnjih prebivalcevin izzivih s katerimi se soočajo le-ti ter tudi o projektih pomoči najrevnejšim prebivalcem, ki jih tam izvaja Karitas.Skupaj smo obiskali 20 srednjih šol po vsej Sloveniji, od Tolmina do Murske sobote … Organizirali smo srečanje za sodelavce Karitas ter ju povabili kot gosta na otvoritev razstave »Živi preprosto in solidarno …« v knjižnico v Novem mestu. Preko 1200 mladih se je imelo priložnost v živo srečati z drugo kulturo ter se bolj seznaniti z vsakdanjim življenjem ljudi v Malaviju, ki je zelo različno od tega, ki ga živimo v Sloveniji. G. Martin je najprej predstavil problematiko podnebnih sprememb v Malaviju, kjer se 90 % ljudi preživlja s poljedelstvom in se zaradi vse pogostejših suš srečujejo z vse večjim pomanjkanjem hrane, s šibkejšim zdravjem in večjo revščino. Najbolj so prizadete ženske, ki opravljajo večino dela v gospodinjstvu in na polju ter starejši in bolni, družine brez staršev … Ga. Fotina je opisala življenje žensk, pokazala različne tradicionalne predmete in kako naredijo koruzno moko, ki je tam glavna hrana. Eno od sporočil, ki ga je ga. Fotina dala mladim, je bilo tudi naj varujejo okolje in ohranjajo lepo zeleno Slovenijo. Ogledali smo si tudi film iz življenja revnega podeželja Malavija, ki se je dijakov močno dotaknil. Dijaki, so na koncu zelo odprtima gostoma lahko postavili tudi vprašanja, na katere sta z veseljem odgovorila.»Spoznala sem, da naš način življenja zelo negativno vpliva na Afričane, obnašamo se zelo egoistično, to bi bilo potrebno spremeniti.«
dijakinja Gimnazije Litija»Spoznal sem, kakšno srečo imamo, da smo se rodili v deželi z izredno ugodnimi naravnimi razmerami, in da imamo veliko pogojev, možnosti, da pomagamo.«
dijak Gimnazije Litija»Spoznal sem pomembnost izobrazbe.«
dijak Srednje gradbene, geodetske in ekonemske šole Ljubljana

»…da je moje življenje fantastično«
dijak ŠTC Ptuj

» … kako težko je življenje v Malaviju…«.
dijakinja Škofijske klasične gimnazije Ljubljana


Okrogla miza o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki

Na Slovenski karitas smo v okviru potujopče razstave z naslovom “Živi preprosto – v smeri podnebne pravičnosti” pripravili okrogla miza o problematiki podnebnih sprememb v povezavi z revščino v Afriki z naslovom:»V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki«, je potekala v četrtek, 5. maja, v Knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana.

Na okrogli mizi, ki je potekala v sklopu 3-letnega mednarodnega projekta Slovenske Karitas, so sodelovali:

mag. Ana Kalin
Vodja oddelka za politike mednarodnega razvojnega sodelovanja
Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Jernej Stritih
Direktor Službe vlade RS za podnebne spremembe

doc. dr. Katja Vintar Mally
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo

s. Bogdana Kavčič
Slovenska misijonarka v Ruandi, Kigali

p. Miha Drevenšek
Slovenski misijonar v Zambiji, Lusaka

Jana Lampe
Oddelek za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
Slovenska Karitas

Okroglo mizo je povezovala Mateja Feltrin Novljan.

Ena izmed aktivnosti projekta “V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju, s poudarkom na podsaharski Afriki”, ki ga sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS, je tudi potujoča izobraževalna fotografska razstava z naslovom “Živi preprosto in solidarno – v smeri podnebne pravičnosti”, ki od decembra 2010 potuje po različnih slovenskih mestih, predvsem po knjižnicah. Razstava preko 36-ih fotografij in podpornega besedila, govori o tem kako podnebne spremembe vplivajo na revščino v Afriki ter kaj lahko kot posamezniki in države storimo za zmanjšanje teh posledic.

Do sedaj je bila razstavljena 3-krat v Ljubljani , v Celju, Murski Soboti, Mariboru, Grosuplju, Trebnjem in v Novem mestu. V vsakem kraju smo pripravili tudi kratki otvoritveni dogodek, pri čemer so sodelovali učenci in dijaki posameznih šol, ki so sodelovali pri delavnicah ozaveščanja v okviru tega projekta. Večji otvoritveni dogodek smo pripravili v maju 2011 knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani s 1,5-urno okroglo mizo z naslovom “V smeri podnebnepravičnosti v državah v razvoju, s poudarkom na podsaharski Afriki”. Več o okrogli mizi …

Za zaključek projekta bomo razstavo razstaviti v slovenskem parlamentu v času od 14. do 20. decembra 2012. Na ta način bi želeli slovenske politike opozoriti naj več naredijo v smislu reševanja problematike podnebnih sprememb in zmanjševanja globalne revščine, predvsem v Afriki.

Potujoča izobraževalna razstava

Otvoritev razstave po ustanovah

Prispevek na televiziji Vaš kanal, Novo mesto