Klančina za fanta

Pomoč potrebuje družina z dvema odraščajočima otrokoma. Družina se preživlja z zelo nizkimi dohodki. Najmlajši otrok, ki obiskuje višji razred OŠ, je zaradi spinalne atrofije mišic gibalno oviran. V celoti je odvisen od pomoči drugih in vezan na invalidski voziček. Starši ga dnevno vozijo v šolo in nazaj. Zaradi teže in starosti, je fanta težko dnevno tolikokrat dvigovati in prenašati. Z nakupom klančine za avto, bi se starša zelo razbremenila, poenostavila prevoze v šolo in hkrati fantu omogočila dostojnejše in primernejše vključevanje v vsakodnevno življenje. Celoten strošek tega pripomočka znaša 4.200 EUR, zato družina prosi za pomoč.  

Posredovala Alenka Petek, Škofijska karitas Ljubljana