Finančno poročilo za 2020 – AJPES
Vsebinsko poročilo za l. 2020 – AJPES
Vsebinsko poročilo za l. 2021 – AJPES
Imena članov upravljanja
Organigram
Razmerje med najvišjo in najnižjo bruto plačo v Slovenski karitas je 1,78 : 1.
Razmerje med najvišjo in najnižjo neto plačo brez olajšav in dodatka za delovno dobo znaša 1,47 : 1.

Dosežki Slovenska karitas v 30 letih delovanja:

SLOVENSKA KARITAS je bila na socialnem in humanitarnem področju pionirka pri mnogih novih programih in oblikah pomoči ljudem v stiski.

15. decembra 1990 je pod okriljem Slovenske karitas začel z delovanjem prvi Materinski dom v Sloveniji. Od leta 1990 do danes je v vseh Materinskih domovih Karitas in Varni hiši Karitas bivalo 1.436 žensk in 1.344 otrok.

8. Januarja 1995 je bila v frančiškanskem samostanu na Kostanjevici pri Novi Gorici odprta prva komuna za zdravljene odvisnosti od trdih drog v Sloveniji.  Že leta 1990 sta oče Franc Prelc in Bojan Ravbar pospremila prvega fanta v komuno Skupnost Srečanje. Od takrat od danes se je v program Skupnost Srečanje vključilo preko 1650 mladih.

Leta 2010 je v okviru Karitas začela z delovanjem prva terapevtska skupnost za zasvojene s pridruženimi težavami v duševnem zdravju v Sloveniji. V 10 letih je bilo v program vključenih: 132 nastanjenih uporabnikov, 284 svojcev in 1400 oseb, ki so potrebovali svetovanje.

Slovenska karitas od leta 1994 organizira letovanja za otroke, od leta 1995 letovanja za družine in od leta 2007 letovanja za starejše. Program letovanja socialno ogroženih družin v Portorožu je še danes edini program v slovenskem prostoru, ki omogoča letovanje na morju celotni družini.

26. novembra 1991 je v dvorani Golovec v Celju potekaL prvi dobrodelni koncert Klic dobrote, ki je bil tudi prvi koncert v Sloveniji izveden na tak način. Od takrat do danes je bil Klic dobrote izveden vsako leto, mnoge škofijske in župnijske karitas pa po njegovem modelu izvajajo svojega.

Leta 1995 je zaživela posebna likovna akcija Umetniki za Karitas s prvo likovno kolonijo. V vseh letih je na dobrodelnih kolonijah sodelovalo preko 1500 avtorjev, ustvarili pa so preko 2.500 likovnih del. 

Leta 2005 je bila izvedena prva preventivna akcija 40 dni brez alkohola, ki osvešča o škodljivostih prekomernega uživanja alkohola na področju odnosov, zdravja in prometa. Vsako leto pri njej sodeluje preko 80 različnih medijev, znane osebnosti kot ambasadorji, večdeset partnerskih ustanov ter preko 10.000 uporabnikov.

Od leta 2006 izvajamo program pomoči in oskrbi žrtev trgovine z ljudmi, kjer mlade opozarjamo na nevarnosti in pasti trgovine z ljudmi. Vsako leto izvedemo preko 50 preventivnih delavnic na OŠ in SŠ, več kot 100 prizadetim pa smo v tem času pomagali s krizno namestitvijo.

Slovenska karitas nagovarja stare in mlade prostovoljce z  izobraževalnimi in osveščevalnimi dogodki.  Leta 2019 je znotraj mreže prostovoljcev ustanovila  Mlado karitas (Young Caritas),  ki še posebej spodbuja prostovoljstvo pri mladih in sodeluje pri različnih preventivnih in dobrodelnih akcijah.