Ko bom velik
 20 let botrstva Karitas

Program Ko bom velik je namenjen trajni mesečni pomoči socialno ogroženim otrokom. Glavni cilj je otrokom omogočiti normalne pogoje za življenje s poudarkom na razvijanju talentov ter pridobivanju znanja in spretnosti. V program se prvenstveno vključujejo osnovnošolci, dijaki in tudi predšolski otroci, ki potrebujejo mesečno podporo zaradi bolezni, invalidnosti in drugih resnejših težav. S posredovanim darom mesečnih podpornikov želimo otrokom omogočiti enkovredno vključevanje v družbo in zdrav vsestranski razvoj. Več informacij o delovanju programa je na voljo v Pravilih o delovanju programa mesečne podpore otrokom. O PROGRAMU
POSTANITE MESEČNI PODPORNIK
Pridružite se k podpori otrokom z rednim mesečnim darom preko trajnika ali mesečnimi nakazili preko položnic. Preprosto izpolnite spodnjo pristopno izjavo (vsa polja so obvezna):

  Ime in priimek

  Naslov

  Poštna številka

  Kraj

  E-mail

  Telefon

  Pristopam k programu Ko bom velik - mesečni dar za otroke v stiski in bom prevzel podporo z mesečnim zneskom 25 € za enega otroka.

  Karitas dovoljujem uporabo navedenih podatkov za namene izvajanja programa.

  Sredstva mesečnih podpornikov so v celoti uporabljena za mesečno podporo otrokom. Posamezniki ali podjetja pa lahko nakažejo tudi enkraten dar na sklad Ko bom velik. Sredstva so namenjena premostitvam časa, ko je otrok začasno brez botra, za izjemne vmesne pomoči otroku ter za pokrivanju stroškov izvajanja programa mesečne podpore otrokom. Enkrat letno je na spletni strani www.karitas.si objavljeno celotno letno poročilo sklada Ko bom velik na Slovenski in škofijskih Karitas.   SKLAD KO BOM VELIK