TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI

Število že pretečenih km: 28.120 km

Ciljno število pretečenih km: 40.075 km

Spomladi 2011 smo na Slovenski karitas, v okviru triletnega mednarodnega projekta ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v državah v razvoju, s poudarkom na Afriki, pričeli z novo aktivnostjo, s “Tekom podnebne solidarnosti”.

V letošnjem in naslednjem letu bomo s pretečenimi kilometri študentov, dijakov, učencev ter splošne javnosti v Sloveniji gradili krog solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je potrebno preteči 40.075 km .

Udeleženci “Tekov podnebne solidarnosti” tečejo v solidarnosti do ljudi v državah v razvoju, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo.

Spletna razstava “Tek podnebne solidarnosti”

Šole: Pretečeni km Pretečeni km/št. vseh učencev šole
ESIC KRANJ 1.116 2,13
CIRIUS VIPAVA
GIMNAZIJA BREŽICE
405 5,19
GIMNAZIJA LITIJA
GIMNAZIJA MOSTE
JIVZ OŠ DOBROPOLJE, PŠ KOMPOLJE
OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA 448 3,76
OŠ 8 TALCEV LOGATEC
OŠ 8 TALCEV LOGATEC, PŠ LAZE
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE
OŠ ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA 109,6 0,25
OŠ BEŽIGRAD 250 0,86
OŠ BRANIK
OŠ BRASLOVČE
OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI
OŠ CVETKA GOLARJA, PŠ RETEČE 402,8 5,23
OŠ ČRNA NA KOROŠKEM 91,5 0,43
OŠ DOBJE
OŠ DOBRAVLJE, PŠ ŠMARJE 2,5 0,50
OŠ DOBRAVLJE, PŠ VIPAVSKI KRIŽ 114,7 1,79
OŠ DOLENJSKE TOPLICE
OŠ DR. BOGOMIRJA MAGAJNE, PŠ. VREME
OŠ DRAGOMELJ 346 1,29
OŠ F.S. FINŽGARJA LESCE, PŠ BEGUNJE 263,6 3,10
OŠ FRANA KOCBEKA
OŠ FRANCA LEŠNIKA VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU 1.027,5 3,21
OŠ GRAD 96 0,60
OŠ II. MURSKA SOBOTA 336,38 0,90
OŠ II. MURSKA SOBOTA, PŠ KROG 39,6 0,60
OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER, PŠ CVEN
OŠ JARENINA 46,8 0,39
OŠ JURIJA VEGE MORAVČE
OŠ KAŠELJ
OŠ KOMEN 673 2,55
OŠ KOPER
OŠ LAVA CELJE 904,2 2,40
OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE; PŠ ŠT. JURIJ 283 2,57
OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE, PŠ ŽALNA 258 3
OŠ LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
OŠ MAKSA PLETRŠNIKA PIŠECE
OŠ MIRNA PEČ 4.780 18,17
OŠ MLADIKA 171 0,45
OŠ NOTRANJSKI ODRED CERKNICA, PŠ 11. MAJA GRAHOVO 114,95 1,09
OŠ OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE 486 2,27
OŠ PODGORA KUTEŽEVO 46 0,75
OŠ POLHOV GRADEC, POŠ ŠENTJOŠT
OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED 33,4 0,07
OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED, PŠ RIBNO 100,8 2,10
OŠ SLIVNICA PRI CELJU
OŠ SLIVNICA PRI CELJU, PŠ PREVORJE 30 1,88
OŠ STIČNA 1.243,8 2,39
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU, PŠ SELA 92 4,18
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA 319 1,09
OŠ VITANJE 559,05 2,69
OŠ VRHOVCI 3.230,35 6,19
OŠ ŽUŽEMBERK – PŠ AJDOVEC
POŠ BLAGOVNA 100,33 2,23
POŠ PONIKVA PRI ŽALCU 321 8,03
POŠ SENOŽEČE, DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA 31,2
PŠ MAČKOVCI 254,4 7,48
SGTŠ IZOLA
SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA 122 0,15
SŠ STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE CELJE 1.541,13 1,86
VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA, PŠ KOSTRIVNICA 397 7,35
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA

Hvala vsem tekačem za vašo solidarnost!
Najbolj solidarna OŠ je bila OŠ VRHOVCI (pretekli so 6,19 km/učenca šole),
najbolj solidarna PŠ pa PŠ PONIKVA PRI ŽALCU (pretekli so 8,03 km/učenca šole),
Najbolj solidarna SŠ je bila ESIC KRANJ (pretekli so 2,13 km/dijaka šole)
Najbolj pohodno solidarna OŠ je bila OŠ Mirna Peč (prehodili so 18,17 km na učenca šole).
ČESTITAMO!!!