Prostovoljstvo

PROSTOVOLJSTVO

Prostovoljno delo v župnijskih in škofijskih Karitas:
Prostovoljstvo!

V približno 436 župnijskih karitas deluje preko 8000 prostovoljcev.
Njihovo delo se pretežno sestoji iz:
-odgovarjanja na materialne stiske,
-usmerjanja in osnovnega svetovanja,
-obiskov starejših, invalidov in osamljenih.
Poskrbljeno je tudi za stalna izobraževanja in izpopolnjevanja.

Informacije – najbližja župnijska ali škofijska Karitas .

Prostovoljno delo v socialnih zavodih:
-pomoč zasvojenim, materam in ženskam v stiski,
-druženje,
-pridobivanje osnovnih znanj za tovrstno pomoč.

Informacije – Socialni zavodi Karitas .

Prostovoljno delo v pisarni Slovenski karitas
-administrativna dela
-priprava gradiv ob različnih akcijah
-animatorstvo na letovanju družin
-pomoč pri pripravi Klica dobrote in shoda prostovoljcev Karitas

Informacije – Slovenska karitas

MLADA KARITAS – prostovoljstvo mladih v šolah, lokalnih skupnostih, na župnijah…