Prihodnost je v naših rokah 2008

Na Slovenski Karitas smo povabili šole k sodelovanju izvajanja delavnic na temo podnebnih sprememb, katerih posledice so vse bolj zaskrbljujoče. S kratkim filmom in delavnicami smo želeli učence spodbuditi, da bi razmišljali, kaj povzroča podnebne spremembe in kakšne so njihove posledice, kako le-te vplivajo na povečanje revščine in na življenja njihovih vrstnikov, še posebno v Afriki. Skupaj, odrasli in otroci, gradimo odgovornost do ravnanja z okoljem ter solidarnosti do tistih, ki živijo v pomanjkanju in jih posledice sprememb podnebja najbolj prizadenejo.


Tematska publikacija v pdf obliki>>

Sporočila poslancev otrokom, ki so ustvarjali v delavnicah

Iskrena zahvala vsem 298 mentorjem iz 150 osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki so skupaj z otroki ustvarjali in pripravili čudovite izdelke, ki si jih lahko ogledate v spletni razstavi.

Spletna razstava litearnih, likovnih in drugih ustvarjalnih izdelkov

CENTER JANKA PREMRLA VOJKA VIPAVA
CENTER ZA SLUH IN GOVOR OE IN VRTEC OB PARKU
DOŠ I LENDAVA
DRUGA OŠ SLOVENJ GRADEC
OŠ I MURSKA SOBOTA
OS II SLOVENJ GRADEC
OS II ŽALEC
OŠ IV. CELJE

OŠ IV MURSKA SOBOTA
OŠ 8 TALCEV LOGATEC
OŠ ANTONA INGOLIČA SP. POLSKAVA
OŠ BISTRICA TRZIČ
OŠ BOVEC
OS BLANCA
OS BORISA KIDRIČA MARIBOR
OS DOBJE
OS DOBOVA
OS DOMŽALE
OS DRAGA BAJCA VIPAVA
OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA

OŠ DR. BOGOMIRA MAGAJNE DIVAČA
OŠ DUPLEK
OŠ DRAMLJE
OŠ DOBRNA
OŠ FRAM

OS FRANA ROSA CELJE
OŠ FRANKOLOVO

OŠ GLAZIJA
OŠ GU STA VA SILIHA LAPORJE
OŠ IVANA GROHARJA ŠKOFJA LOKA

OS IVANA TAVCARJA GORENJA VAS
OŠ JURIČEVEGA DREJČKA RAVNE NA KOROŠKEM
OŠ JURIJA VEGE MORAVČE
OŠ KAPELA
OŠ KETTEJA IN MURNA LJUBLJANA

OŠ KOPER
OŠ KRIŽEVCI
OŠ LOVRENC NA POHORJU
OŠ LOKEV
OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE
OŠ MARTINA KRPANA
OŠ MAJŠPERK PS STOPERČE

OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
OŠ MIŠKA KRANJCA LJUBLJANA
OŠ MOZIRJE
OŠ MALA NEDELJA
OŠ MARTIN KORES PODLEHNIK
OŠ MIRNA
OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ
OŠ NOVE FUŽINE
OŠ NAZARJE
OŠ PIVKA

OŠ POLHOV GRADEC
OŠ POLZELA
OŠ PROSENJAKOVCI

OŠ ROVTE
OŠ RADENCI
OŠ SALEK
OŠ ŠKOFJA LOKA MESTO
OŠ SOLKAN
OŠ SP. KUNGOTA
OŠ SEČOVLJE
OŠ STIČNA
OŠ STROČJA VAS
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR
OŠ SELA
OŠ SVETI TOMAŽ
OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH

OŠ ŠMARJETA
OŠ TRZIŠČE

OŠ TRZIČ
OŠ VRANSKO TABOR

OŠ VRHOVCI
OŠ ŽUZEMBERK
POŠ DOLENJA VAS

POŠ DOLIČ
POŠ GOMILSKO
POŠ GRGAR
POŠ KOSTRIVNICA
POŠ NOTRANJE GORICE
POŠ ŠENTILJ

POŠ VOGARSKO
PŠ AMBRUS

PŠ BREGINJ
PŠ BEVKE
PŠ CERŠAK

PŠ ČEMŠENIK
PŠ DVOR
PŠ DOLZ
PŠ DOL . NEMŠKA VAS
PŠ DOL PRI HRASTNIKU
PŠ DRAŽGOSE

PŠ JAVORJE

PŠ KAMNO
PŠ KRAŠNJA
PŠ KRKA
PŠ KOSTANJEVICA
PŠ KOPANJ
PŠ LESE
PŠ LUCINE

PŠ PLANINA
PŠ PONIKVA
PŠ RUDOLFA MAISTRA UNEC

PŠ SVEČINA

PŠ SENOŽEČE
PŠ SV. GREGOR
PŠ SUŠJE
PŠ TRNAVA
PŠ VRTOVIN
PŠ ZGORNJA LOŽNICA
PŠ ZABNICA
SREDNJA GRADBENA, GEODEDSKA IN EKONOMSKA ŠOLA

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFICNA SOLA LJUBLJANA
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA PTUJ
ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA
ZAVOD JANEZA LEVCA
ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
GIMANZIJA VIČ

Naslednji ustvarjalni izdelki so predstavljeni v pdf obliki.
PRVA OŠ PONIKVA PRI ŽALCU
PRVA OŠ ŽALEC

OŠ CIRKULANE ZAVRČ
OŠ DRAGOMELJ
OŠ DOBREPOLJE
OŠ FRANCETA PREŠERNA ČRENŠOVCI
OŠ GORNJA_RADGONA
OŠ HOČE
OŠ HOČE1
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE

OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
OŠ OTLICA
OŠ PRAGERSKO

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
OŠ ŠMARJE PRI KOPRU

OŠ ŠMARJETA
OŠ TURNIŠČE

OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK
PŠ AJDOVEC
PŠ ŠENTJOŠT
POŠ BEGUNJE

POŠ BIRČNA VAS
POŠ CERŠAK
POŠ ČRNEČE
POŠ DVORJANE
POŠ KOPANJ
POŠ SVEČINA
POŠ ŠMIHEL
POŠ TRNAVA
POŠ TRNOVO
POŠ VIŠNJA GORA
POŠ ZIDANI MOST
POŠ ŽABNICA
POŠ ŽALNA
ŠC ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA
VRTEC MANKAGOLARJA, GORNJA RADGONA, ENOTA NEGOVA
VRTEC GOSENICE IZ KRANJSKE GORE