Zdravstvene težave žrtev trgovine z ljudmi in varovanje zdravja

Večina žrtev nima pravočasnega dostopa do zdravstvene oskrbe, zato je verjetno, da se bodo njihove zdravstvene težave stopnjevale. Ker nimajo urejenih dokumentov, pogosto tudi niso zavarovane. Naspopi vprašnje, kam se lahko obrnejo po pomoč.