Telefonske linije in programi pomoči v času izrednih razmer

V času izrednih razmer tudi mreža Karitas organizacij po Sloveniji deluje v skladu s priporočili in na spremenjen način. Na tem mestu zbiramo ključne informacije o delovanju regionalnih organizacij in izvajanju programov redne in izredne pomoči.