Doživljanje otrok v družinah s težavami s pitjem alkohola – 2. del

Člani družine, ki se srečuje s težavami s pitjem pri svojem članu, se prilagodijo, hkrati pa prilagoditev postane preživetvena strategija.