Sporočilo za javnost: Povabilo mladim k vpisu v bazo prostovoljcev za sodelovanje pri oskrbi ranljivih skupin v času epidemije

Začeli smo z vse slovenskim povabilom mladim, da izrazijo pripravljenost za sodelovanje v predvidenem prostovoljskem delu za zagotavljanje pomoči ljudem v stiski v času epidemije.