Razmišljanja in objave na temo Kaj je DOM? #whatishome

V akciji ozaveščanja Kaj je DOM? #whatishome spodbujamo vse, da razmislijo, kaj njim pomeni DOM in se hkrati spomnijo tudi tistih, ki vsega tega nimajo. Zbrali smo nekaj misli objav, med njimi tudi nekaj znanih Slovenk in Slovencev.