»ZA MLADOST BREZ DROG« – Posavje 2008 (september, oktober in november 2008)

»Za mladost brez drog« je projekt, ki ga sestavlja vsebinsko zaokrožen sklop aktivnosti ter prireditev, ki si bodo sledile v mesecih septembru, oktobru in novembru 2008 na območju občin Posavja in občine LaÅ¡ko ter z osrednjima prireditvama v Sevnici in na Razborju pod Lisco, kjer živi edina ženska komuna Skupnosti srečanje v Sloveniji. Cilja projekta sta dva: Å irjenje zavedanja in boja proti drogam v Posavju ter Obnova strehe v Å oli življenja na Razborju, kjer živijo dekleta iz Skupnosti Srečanje. Program sklopa prireditev projekta »Za mladost brez drog« je sledeč: I. Osrednje 3 prireditve Sobota, 8. november 2008, Razbor in Sevnica – popoldne od 15.00 do 21.00: Zabavno-Å¡portna prireditev »RAJE ŽOGA KOT DROGA« 15.00 – 17.00: Obisk komune na Razborju za vse udeležence Å¡portno zabavne prireditve s pogostitvijo gostov in manjÅ¡im kulturnim programom; 17.00 – 20.30: turnir v malem nogometu v Å portni dvorani Sevnica (povezovalec – SaÅ¡o Hribar); ekipa fantov, ki so opravili program v komuni; ekipa Vlade RS; ekipa lokalnih politikov – županov in direktorjev občinskih uprav; ekipa znanih slovenskih Å¡portnikov; ekipa policistov policijskih postaj Posavja; ženska ekipa novinark POP-TV; ženska ekipa novinark RTV Slovenija; ekipa deklet iz komune na Razborju; med tekmami bogat kulturno-zabavni program, v katerem bodo nastopale različne kulturne, Å¡portne in zabavne skupine iz Sevnice in drugih občin. Sobota v oktobru 2008: Strokovno-družabna prireditev »Å½IVETI JE LEPO, ČEPRAV VČASIH NE LAHKO« 19.00 – 21.00: Predstavitev življenja in dela Skupnosti srečanje in koncert Adija Smolarja v Domu krajanov na Razborju. Sobota, 29. november 2008, Sevnica – od 18.00 do 22.00: Dobrodelni koncert »ZA STREHO IN DOM« 18.00 – 18.45: kratek sprejem na Razborju za vse nastopajoče; 19.00 – 22.00: dobrodelni koncert v Å portnem domu; Dobrodelni koncert je osrednja zaključna prireditev projekta, na kateri se bodo podelila priznanja in nagrade za likovne in literarne natečaje osnovnih Å¡ol. II. Predavanja s predstavitvijo in koncerti v mladinskih centrih po Posavju (KrÅ¡ko, Brežice, Sevnica, Radeče, LaÅ¡ko) V mesecih septembru in oktobru bi organizirali v mladinskih centrih in mladinskih točkah po vseh občinah zabavno-izobraževalne prireditve. To bi bili večeri s predavanjem in koncertom, enkrat v vsakem mladinskem centru in mladinski točki. III. Dejavnosti, povezane s Å¡olami in mladimi Predavanja na Å¡olah v obliki roditeljskih sestankov, učiteljskih konferenc in drugih prireditev Na osnovnih in srednjih Å¡olah bi v mesecih septembru in oktobru predstavili projekt Za mladost brez drog učiteljem, starÅ¡em in učencem v okviru organiziranih sestankov. Predavanja so namenjena preventivi in boju proti drogam, izvajala pa bi se v okviru roditeljskih sestankov, učiteljskih konferenc, naravoslovnih dni ali drugih prireditev Å¡ol. Natečaj za najlepÅ¡i spis ali likovno delo na temo boja proti drogam Za srednje in osnovne Å¡ole bi organizirali nagradni natečaj za najlepÅ¡e literarno delo (pesem ali spis) ter za najlepÅ¡e likovno delo, na katerem bi sodelovale vse osnovne in srednje Å¡ole po različnih kategorijah. Å portni dan za osnovne in srednje Å¡ole – pohod na Lisco preko Razborja Å¡portni dan – peÅ¡ pohod na Razbor in Lisco (na Razborju predstavitev življenja v komuni – Skupnosti srečanje). IV. Sodelovanje v akciji »Men´ se rola brez drog in alkohola« V mesecu septembru in oktobru se bo v Posavju odvijala akcija »Men se rola brez drog in alkohola«, v kateri bi lahko sodeloval tudi projekt » Za mladost brez drog«. V. Organizacija celodnevnega strokovnega seminarja v Ljubljani V Ljubljani bo 6. novembra 2008 potekal celodnevni strokovni seminar na temo »MOJA DRUŽINA JE MOJA POT V ODRASLOST«. Na seminar so vabljeni posamezniki in ustanove, ki bodo za udeležbo na seminarju prejeli tudi dodatne točke za napredovanje strokovnih delavcev. VI. Organizacija strokovnih predavanj v okviru druÅ¡tev, strokovnih lokalnih organizacij in lokalnih služb z namenom boja proti drogam Pri projektu »Za mladost brez drog« bodo sodelovali strokovnjaki s področja preventive in boja proti drogam. V tem času bodo interesne skupine, druÅ¡tva in ustanove imele možnost organiziranja ali udeležbe na predavanjih in prireditvah s področja problematike drog.